Gemert-Bakel

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1997
Amsterdamse Code 10277
CBS Code 1652
Aantal inwoners 28.906
Oppervlakte 122.53 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Gemert-Bakel

Archiefverordening


Datum vaststelling 24-02-2010
Titel Archiefverordening van Gemert-Bakel 2010
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Gemeentearchief Gemert-Bakel