Geldrop-Mierlo

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-2004
Amsterdamse Code 10529
CBS Code 1771
Aantal inwoners 38.389
Oppervlakte 31.02 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Geldrop-Mierlo

Archiefverordening


Datum vaststelling 29-01-2007
Titel Archiefverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Eindhoven