Geertruidenberg

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10101
CBS Code 0779
Aantal inwoners 21.307
Oppervlakte 26.64 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Geertruidenberg

Archiefverordening


Datum vaststelling 29-11-2007
Titel Archiefverordening gemeente Geertruidenberg 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Tilburg