Ferwerderadiel

Basisgegevens


Provincie Fryslân
Begindatum 01-01-1999
Amsterdamse Code 11284
CBS Code 1722
Aantal inwoners 8.864
Oppervlakte 97.71 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Ferwerderadiel

Archiefverordening


Datum vaststelling 20-04-2006
Titel Archiefverordening Ferwerderadiel 2012
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling