Ermelo

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10732
CBS Code 0233
Aantal inwoners 26.133
Oppervlakte 85.62 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Ermelo

Archiefverordening


Datum vaststelling 10-02-2011
Titel Archiefverordening gemeente Ermelo 2011
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe