Epe

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10940
CBS Code 0232
Aantal inwoners 32.875
Oppervlakte 156.29 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Epe

Archiefverordening


Datum vaststelling 11-12-2008
Titel Archiefverordening Epe 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchief Epe, Hattem en Heerde