Enschede

Basisgegevens


Provincie Overijssel
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10364
CBS Code 0153
Aantal inwoners 157.838
Oppervlakte 141 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Enschede

Archiefverordening


Datum vaststelling 30-09-2013
Titel Archiefverordening Enschede 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling