Elburg

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11113
CBS Code 0230
Aantal inwoners 22.310
Oppervlakte 63.82 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Elburg

Archiefverordening


Datum vaststelling 28-02-2011
Titel Archiefverordening gemeente Elburg 2011
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe