Eindhoven

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11298
CBS Code 0772
Aantal inwoners 216.036
Oppervlakte 87.72 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Eindhoven

Archiefverordening


Datum vaststelling 22-08-2006
Titel Archiefverordening gemeente Eindhoven 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad ter kennis brengen van de rapportages ivm toezicht van de archivaris aan de Raad

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Eindhoven