Eijsden-Margraten

Basisgegevens


Provincie Limburg
Begindatum 01-01-2011
Amsterdamse Code 11243
CBS Code 1903
Aantal inwoners 24.940
Oppervlakte 77.4 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Eijsden-Margraten

Archiefverordening


Datum vaststelling 14-02-2012
Titel Archiefverordening gemeente Eijsden-Margraten 2012
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Limburg