Eemsmond

Basisgegevens


Provincie Groningen
Begindatum 01-01-1992
Amsterdamse Code 10246
CBS Code 1651
Aantal inwoners 16.357
Oppervlakte 189.81 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Eemsmond

Archiefverordening


Datum vaststelling 14-06-2007
Titel Archiefverordening van de gemeente Eemsmond
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling