Echt-Susteren

Basisgegevens


Provincie Limburg
Begindatum 01-01-2003
Amsterdamse Code 10941
CBS Code 1711
Aantal inwoners 32.264
Oppervlakte 103.11 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Echt-Susteren

Archiefverordening


Datum vaststelling 29-06-2006
Titel Archiefverordening Echt-Susteren 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling