Dronten

Basisgegevens


Provincie Flevoland
Begindatum 01-01-1986
Amsterdamse Code 10210
CBS Code 0303
Aantal inwoners 40.164
Oppervlakte 333.89 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Dronten

Archiefverordening


Datum vaststelling 29-10-1981
Titel Archiefverordening
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per vijf jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Nieuw Land Erfgoedcentrum