Dordrecht

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10213
CBS Code 0505
Aantal inwoners 118.810
Oppervlakte 79.01 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Dordrecht

Archiefverordening


Datum vaststelling 23-01-2007
Titel Archief- en documentatieverordening van de gemeente Dordrecht
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Dordrecht