Dongeradeel

Basisgegevens


Provincie Fryslân
Begindatum 01-01-1984
Amsterdamse Code 10198
CBS Code 0058
Aantal inwoners 24.292
Oppervlakte 167.21 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Dongeradeel

Archiefverordening


Datum vaststelling 05-09-2013
Titel Archiefverordening Gemeente Dongeradeel 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Historisch Informatiecentrrum Noordoost Fryslân