Diemen

Basisgegevens


Provincie Noord-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11039
CBS Code 0384
Aantal inwoners 25.012
Oppervlakte 11.99 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Diemen

Archiefverordening


Datum vaststelling 28-09-2000
Titel Archiefverordening Gemeente Diemen 2000
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling