Den Helder

Basisgegevens


Provincie Noord-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10285
CBS Code 0400
Aantal inwoners 57.207
Oppervlakte 45.25 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Den Helder

Archiefverordening


Datum vaststelling 16-12-2013
Titel Archiefverordening gemeente Den Helder 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Alkmaar