Delft

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10928
CBS Code 0503
Aantal inwoners 97.690
Oppervlakte 22.82 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Delft

Archiefverordening


Datum vaststelling 28-06-2012
Titel Archiefverordening Delft 2012
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Archief Delft