De Wolden

Basisgegevens


Provincie Drenthe
Begindatum 01-01-1998
Amsterdamse Code 10262
CBS Code 1690
Aantal inwoners 23.637
Oppervlakte 224.77 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/De Wolden

Archiefverordening


Datum vaststelling 29-11-2012
Titel Archiefverordening De Wolden 2012
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling