De Ronde Venen

Basisgegevens


Provincie Utrecht
Begindatum 01-01-1989
Amsterdamse Code 11379
CBS Code 0736
Aantal inwoners 43.004
Oppervlakte 100.77 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/De Ronde Venen

Archiefverordening


Datum vaststelling 21-12-1999
Titel Archiefverordening van het Streekarchivariaat Vecht en Venen 1999
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen