De Marne

Basisgegevens


Provincie Groningen
Begindatum 01-01-1992
Amsterdamse Code 10180
CBS Code 1663
Aantal inwoners 10.501
Oppervlakte 168.21 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/De Marne

Archiefverordening


Datum vaststelling 26-11-2013
Titel Archiefverordening 2013 gemeente De Marne
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling