De Bilt

Basisgegevens


Provincie Utrecht
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10168
CBS Code 0310
Aantal inwoners 42.049
Oppervlakte 66.3 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/De Bilt

Archiefverordening


Datum vaststelling 26-09-2013
Titel Archiefverordening De Bilt 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen