Dantumadiel

Basisgegevens


Provincie Fryslân
Begindatum 01-10-1816
Amsterdamse Code 10650
CBS Code 1891
Aantal inwoners 19.310
Oppervlakte 85.41 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Dantumadiel

Archiefverordening


Datum vaststelling 18-02-2011
Titel Archiefverordening Dantumadiel 2011
Verslaglegging college aan gemeenteraad geen

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling