Dalfsen

Basisgegevens


Provincie Overijssel
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11007
CBS Code 0148
Aantal inwoners 27.313
Oppervlakte 165.13 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Dalfsen

Archiefverordening


Datum vaststelling 24-06-2013
Titel Archiefverordening gemeente Dalfsen 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling