Cranendonck

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 28-01-1998
Amsterdamse Code 10219
CBS Code 1706
Aantal inwoners 20.371
Oppervlakte 76.45 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Cranendonck

Archiefverordening


Datum vaststelling 18-12-2007
Titel Archiefverordening 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Eindhoven