Coevorden

Basisgegevens


Provincie Drenthe
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10383
CBS Code 0109
Aantal inwoners 36.067
Oppervlakte 296.54 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Coevorden

Archiefverordening


Datum vaststelling 13-10-1998
Titel Archiefverordening gemeente Coevorden 1998
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling