Castricum

Basisgegevens


Provincie Noord-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11287
CBS Code 0383
Aantal inwoners 34.593
Oppervlakte 49.67 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Castricum

Archiefverordening


Datum vaststelling 05-07-2007
Titel Archiefverordening gemeente Castricum 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling