Bussum

Basisgegevens


Provincie Noord-Holland
Begindatum 01-05-1817
Amsterdamse Code 10281
CBS Code 0381
Aantal inwoners 32.410
Oppervlakte 8.09 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Bussum

Archiefverordening


Datum vaststelling 29-09-2011
Titel Archiefverordening van Bussum 2011
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Stads- en Streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen