Buren

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11286
CBS Code 0214
Aantal inwoners 26.013
Oppervlakte 134.26 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Buren

Archiefverordening


Datum vaststelling 26-06-2007
Titel Archiefverordening Buren 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Rivierenland