Bunnik

Basisgegevens


Provincie Utrecht
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10820
CBS Code 0312
Aantal inwoners 14.437
Oppervlakte 36.95 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Bunnik

Archiefverordening


Datum vaststelling 12-01-2012
Titel Archiefverordening gemeente Bunnik 2012
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling RHC Zuidoost Utrecht