Brummen

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10798
CBS Code 0213
Aantal inwoners 21.219
Oppervlakte 83.97 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Brummen

Archiefverordening


Datum vaststelling 26-04-2007
Titel Archiefverordening gemeente Brummen 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad geen

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Zutphen