Bronckhorst

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-2005
Amsterdamse Code 11159
CBS Code 1876
Aantal inwoners 37.677
Oppervlakte 283.56 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Bronckhorst

Archiefverordening


Datum vaststelling 22-05-2008
Titel Archiefverordening gemeente Bronckhorst
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers