Brielle

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10232
CBS Code 0501
Aantal inwoners 15.978
Oppervlakte 27.56 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Brielle

Archiefverordening


Datum vaststelling 12-09-2006
Titel Archiefverordening Brielle 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg