Boxtel

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10083
CBS Code 0757
Aantal inwoners 30.280
Oppervlakte 63.75 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Boxtel

Archiefverordening


Datum vaststelling 26-02-2008
Titel Archiefverordening Boxtel 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar aan de commissie Bestuurlijke Zaken

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Brabants Historisch Informatie Centrum