Boskoop

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10419
CBS Code 0499
Aantal inwoners 15.045
Oppervlakte 14.88 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Boskoop

Archiefverordening


Datum vaststelling 13-06-2002
Titel Verordening Documentaire Informatie Gemeente Boskoop
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag secretaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling