Borsele

Basisgegevens


Provincie Zeeland
Begindatum 01-01-1970
Amsterdamse Code 10043
CBS Code 0654
Aantal inwoners 22.707
Oppervlakte 141.72 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Borsele

Archiefverordening


Datum vaststelling 02-02-2012
Titel Archiefverordening van de gemeente Borsele 2012
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per (twee) jaar met overleg verslag secretaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling