Borne

Basisgegevens


Provincie Overijssel
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10326
CBS Code 0147
Aantal inwoners 21.557
Oppervlakte 26 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Borne

Archiefverordening


Datum vaststelling 21-05-2013
Titel Archiefverordening gemeente Borne 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling