Borger-Odoorn

Basisgegevens


Provincie Drenthe
Begindatum 01-01-1998
Amsterdamse Code 10448
CBS Code 1681
Aantal inwoners 25.941
Oppervlakte 275.27 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Borger-Odoorn

Archiefverordening


Datum vaststelling 22-06-2006
Titel Archiefverordening Borger-Odoorn 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling