Bladel

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1997
Amsterdamse Code 11006
CBS Code 1728
Aantal inwoners 19.386
Oppervlakte 75.35 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Bladel

Archiefverordening


Datum vaststelling 14-09-2006
Titel Archiefverordening gemeente Bladel 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Eindhoven