Beverwijk

Basisgegevens


Provincie Noord-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10272
CBS Code 0375
Aantal inwoners 39.329
Oppervlakte 18.56 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Beverwijk

Archiefverordening


Datum vaststelling 26-02-2004
Titel Archiefverordening 2004
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Noord Hollands Archief