Beuningen

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10417
CBS Code 0209
Aantal inwoners 25.507
Oppervlakte 43.7 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Beuningen

Archiefverordening


Datum vaststelling 23-09-2008
Titel Archiefverordening 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Nijmegen