Best

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1821
Amsterdamse Code 10442
CBS Code 0753
Aantal inwoners 28.810
Oppervlakte 34.31 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Best

Archiefverordening


Datum vaststelling 16-06-2008
Titel Verordening Documentaire Informatie 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad niet periodiek

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Eindhoven