Bernisse

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1980
Amsterdamse Code 10316
CBS Code 0568
Aantal inwoners 12.404
Oppervlakte 57.34 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Bernisse

Archiefverordening


Datum vaststelling 28-10-2008
Titel Archiefverordening 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg