Bernheze

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 28-01-1995
Amsterdamse Code 10149
CBS Code 1721
Aantal inwoners 29.728
Oppervlakte 89.75 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Bernheze

Archiefverordening


Datum vaststelling 29-06-2006
Titel Archiefverordening gemeente Bernheze 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Brabants Historisch Informatie Centrum