Berkelland

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-2005
Amsterdamse Code 10436
CBS Code 1859
Aantal inwoners 44.863
Oppervlakte 258.69 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Berkelland

Archiefverordening


Datum vaststelling 25-10-2005
Titel Archiefverordening gemeente Berkelland 2005
Verslaglegging college aan gemeenteraad geen

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers