Bergen op Zoom

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11037
CBS Code 0748
Aantal inwoners 66.074
Oppervlakte 80.04 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Bergen op Zoom

Archiefverordening


Datum vaststelling 22-11-2007
Titel Archiefverordening gemeente Bergen op Zoom 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Historisch Centrum Het Markiezenhof