Bellingwedde

Basisgegevens


Provincie Groningen
Begindatum 01-09-1968
Amsterdamse Code 10340
CBS Code 0007
Aantal inwoners 9.402
Oppervlakte 108.39 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Bellingwedde

Archiefverordening


Datum vaststelling 07-05-2013
Titel Archiefverordening Bellingwedde 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling