Bedum

Basisgegevens


Provincie Groningen
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10425
CBS Code 0005
Aantal inwoners 10.495
Oppervlakte 44.57 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Bedum

Archiefverordening


Datum vaststelling 17-10-1996
Titel Archiefverordening van de gemeente Bedum 1996
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling