Baarle-Nassau

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10060
CBS Code 0744
Aantal inwoners 6.704
Oppervlakte 76.16 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Baarle-Nassau

Archiefverordening


Datum vaststelling 28-06-2007
Titel Archiefverordening gemeente Baarle-Nassau 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Tilburg