Asten

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10478
CBS Code 0743
Aantal inwoners 16.296
Oppervlakte 70.21 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Asten

Archiefverordening


Datum vaststelling 18-12-2007
Titel Archiefverordening gemeente Asten 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad ter kennis brengen van de rapportages ivm toezicht van de archivaris aan de Raad

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Eindhoven